Op alle afgebeelde foto’s, tekeningen en inhoudelijke teksten is het copyright van toepassing - Copyright 2020 © its-DSign.nl / verkeersschoolplein.nl

Werkwijze

Resultaat

Ontwerp

Elke school is uniek

Verf en materialen

Een leerzaam plein!

www.verkeersschoolplein.nl

www.verkeersschoolplein.nl

is aangesloten bij:

Verkeerseducatie en Gedragsbeïnvloeding  Zuidoost-Drenthe

ontwerp
werkwijze
resultaat

Een schoolplein is voor kinderen een plaats om veilig te kunnen spelen tijdens de pauze. Het kan tegelijk een schakel zijn tussen het verkeersonderwijs in de klas en de verkeers-situaties waar kinderen iedere dag in de praktijk mee te maken krijgen.

 

Een schoolplein als lesmiddel met een vast verkeersparcours op het schoolplein kan iedere verkeersmethode vrij gemakkelijk in de praktijk gebracht worden zonder al te veel voorbereiding. Want juist het opbouwen en het opruimen van een verkeerssituatie vergt veel tijd.

 

Een bijkomend voordeel is dat een verkeersplein in de pauze of na schooltijd ook gebruikt wordt om ‘verkeer’ te spelen.

De verkeersles gaat dan gewoon nog door.

               Het Drents Verkeersveiligheids-

               label (DVL) is een kwaliteitskeur

               merk voor basisscholen die                 verkeersveiligheid een vaste

                plaats geven in hun schoolbeleid.

 

Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

 

Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

 

De Provincie Drenthe stimuleert de komst van verkeersschoolpleinen. Scholen in Drenthe die deelnemen aan het Drents Verkeersveiligheidslabel krijgen een tegemoetkoming in de kosten van 50 procent met een maximum van 1.500 euro.

 

Daarnaast betalen de gemeenten nog eens 25 procent met een maximum van 750 euro. De gemiddelde kosten van een verkeersschoolplein bedragen tussen 2.500 en 3.000 euro incl. 21% btw.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van uw regio.

 

Klik hier voor meer informatie

Uniek in Nederland!

DVL